[ 1950-56 ]

 Första filmstjärneserien som blev grunden för filmisarnas storlek de följande 30 åren. 
ILLUSTRA-SERIE A       1950  Antal 1-192  Svart-Vita Bilder      HOLLAND
SERIE B                        1951 Antal  1-64  Svart-Vita bilder        HOLLAND
SERIE C                        1951 Antal  1-64  Svart-Vita bilder        HOLLAND
KOLORERADE BILDER   1951 Antal  1-198 Svagt kolorerade      HOLLAND

LILLA  BOKSTAVSSERIERNA      år 1952      HOLLAND                            
Ab   Antal  1-35   Färgbilder
A    Antal  1-35    Färgbilder
B   Antal  1-35     Färgbilder
C   Antal  1-35     Färgbilder
D   Antal  1-35     Färgbilder
E   Antal  1-35     Färgbilder
F   Antal  1-35    Färgbilder
Numrerade  201-262

LILLA BOKSTAVSSERIERNA år 1952  HOLLAND
A  Antal  1-35  Färgbilder
B  Antal  1-35  Färgbilder
C  Antal  1-35  Färgbilder
D  Antal  1-35  Färgbilder

INRINGADE NUMMERSERIEN    år 1952  HOLLAND
Antal  1-175   Färgbilder
249-314  Färgbilder

SERIE B år 1952  HOLLAND
Antal  1-198  Färgbilder

SERIE C  år 1953   HOLLAND
Antal 1-198  Färgbilder

SERIE D  år 1953   HOLLAND
Antal 1-198  Färgbilder

SERIE E  år 1954  HOLLAND
Antal 1-99  Färgbilder

SMÅ NUMMER TILL HÖGER  år 1954  HOLLAND
Antal  1-48  Färgbilder

MYCKET SMÅ NR TILL VÄNSTER  år 1955  HOLLAND
Antal  401-499  Färgbilder

WESTERNBILDER  år 1955  HOLLAND
Antal 60 stycken  Färgbilder

LITET X  år 1955  HOLLAND
Antal  1-99  Färgbilder

GAMLA LÅNGA NUMMERSERIEN  år 1955-1958  HOLLAND
Antal 601-998  Färgbilder

LITET Z  år 1956  HOLLAND
Antal 1-99  Färgbilder

LITET G  år 1956  HOLLAND
Antal  1-198 Färgbilder

SERIE F  år 1956  HOLLAND
Antal  1-99  Färgbilder