[ 1957-58]

SYMBOLBILDER  1957 SVERIGE
Antal  236+8 Stycken Färgbilder

AUTOGRAFBILDER 1957 SVERIGE
Antal  99 Stycken Färgbilder

SERIE H  1957  HOLLAND
Antal  1-66  Färgbilder

SERIE S  1957  HOLLAND
Antal  1-101  Färgbilder

STORA NUMMER  1-145  1957-1958 SVERIGE
Antal 1-145  Färgbilder

KORTA NUMMERSERIEN 26.40  1957 SVERIGE
Antal 26-30 och  36-40 Färgbilder

LILLA K  1957 HOLLAND
Antal 1-136 Färgbilder

“S”   1957 SVERIGE
Antal  1-250  Färgbilder

“p”  1958  SVERIGE
Antal 1-300  färgbilder

”PA” 1958  SVERIGE
Antal  1-250 Färgbilder

JAZZBILDER  1958 SVERIGE
Antal  51 Stycken Färgbilder

SERIE T 1958 HOLLAND
Antal 1-99 Färgbilder

”X Nr”  1958 SVERIGE
Antal  1-300 Färgbilder