[1965-70 ]

ÄLDRE  DISNEYBILDER 1965 SVERIGE
Antal 77 onumrerade  Färgbilder tryck 3 

NYA NUMMERSERIEN 1-150 VITT PAPP 1965 SVERIGE
Antal 1-150 Färgbilder

”HB” 1965 SVERIGE
Antal 1-150 Färgbilder

”BA” 1965 SVERIGE
Antal 1-150 Färgbilder

FILM &POPBILDER MJUKT PAPPER  1965 SVERIGE
Antal 78 onumrerade  Färgbilder   

STORA POPBILDSERIEN  1965-1967 SVERIGE
Antal ca 250 onumrerade  Färgbilder

HELGONET-BILDER 1966  DANMARK
Antal 1-72  svart vita

ÄLDRE  DISNEYBILDER 1966 SVERIGE
Antal 78 onumrerade  Färgbilder tryck 4

ÄLDRE  DISNEYBILDER 1967 SVERIGE
Antal 78 onumrerade  Färgbilder tryck 5

ÄLDRE  DISNEYBILDER 1967 SVERIGE
Antal 13 onumrerade  Färgbilder tryck 6

SVARTA POPNUMMERSERIEN 1-78  1968 SVERIGE
Antal 1-78 Färgbilder

NYA WESTERNSERIEN  1969 SVERIGE
Antal  119 onumrerade  Färgbilder tryck 1
Antal  37   onumrerade  Färgbilder tryck 2
Antal  26   onumrerade  Färgbilder tryck 3

ONUMRERADE DISNEYBILDER  1969 SVERIGE
Antal 144 onumrerade Färgbilder  tryck 1

ONUMRERADE DISNEYBILDER  1970 SVERIGE
Antal 78 onumrerade  Färgbilder  tryck 2